Nizami küçəsi 203B, AF Business House, 2-ci mərtəbə (+994 12) 310 0113

Microsoft Excel – Master

2

gün

InClass | OnSite

2 günlük Microsoft Excel Expert (2016) təlimində iştirakçılar Excel üzrə biliklərini və problem həll etmə bacarıqlarını təkmilləşdirəcəklər. Bundan əlavə, onlar qabaqcıl funksiyalar sayəsində verilənlər cədvəllərində daha effektiv təhlillər və digər proqramlarla məlumat mübadiləsi apara bilən alətlərdən istifadə etməyi öyrənəcəklər. Təlim zamanı Excel-dən səmərəli istifadə üçün qısa yollar və məsləhətlər də qeyd olunacaq.

ön şərtlər

Hesabat bölmələrində işləyən və ya bölmənin hesabat məsuliyyətini həyata keçirən şəxslərin iştirakı məqsədəuyğun hesab edilir. VBA (Kod Makrosları) redaktoruna daxil olmadan hesabatlarını düsturlarla tamamilə Excel interfeysi üzərindən hazırlamaq istəyənlər ixtisaslaşma təlimini seçə bilərlər.

tədrisin

məqsədi

Cədvəl quruluşu və ya hesablama zənciri tələb edən çətin nümunələri bədii ədəbiyyat daxilində həll etmək bacarığı yaratmaq məqsədi daşıyır. Müxtəlif və yüksək çətinliyə malik nümunə sual həlləri ilə iştirakçılar daha təcrübəli olacaq və nə etməli olduqları barədə fikirlər yürüdə biləcəklər. İç-içə düstur nümunələri ilə iştirakçılara düsturlar arasında əlaqə yarada biləcək təcrübə qazanmağa imkanı yaradılır. Adətən əlavə sütunlarda hesablanan bəzi mürəkkəb və şərti hesablamalar; “Array Formula” adlı üsulla onu tək sütunda yerinə yetirməklə, əksər istifadəçilər üçün yeni düstur məntiqi qazancı və fərqli bir perspektiv təmin edəcək. Power Pivot məlumat təhlili aləti ilə bir-biri ilə əlaqəli cədvəlləri modelləşdirməklə, xülasə, hesabatları daha sürətli yaratmaq mümkün olacaq.
o Hədəf Axtarışı ilə təhlil o Solventlə modelləşdirmə o 3D – Xəritə o Ssenarilərlə İrəli Proyeksiyaların Yaradılması o Proqnoz vərəqi
o Dinamik Axtarışların Edilməsi (İndeks, Uyğunluq, Ofset, Seç, Sıra, Sütun) o İç içə axtarışlardan istifadə (Vlookup, Hlookup) o Maliyyə Ödəniş Funksiyaları (PMT, PPMT, IPMT) o Fərqli Məlumat Növlərinin Birləşdirilməsi (Dollar, Mətn) o Qabaqcıl Mətn Bölmə və Birləşdirmə Texnikaları (Rept, Len, Search, Trim) o Nəzarət Funksiyaları (Əgər, Iserror, Isna, Isblank, Isnumber) o Proqnozların hazırlanması (proqnoz) o Verilənlər Bazasının Funksiyaları (DSum, DCount) o Sumproduct funksiyalarından istifadə o Massiv Düsturları
o Verilənlər bazası sorğusu o Excel sorğusu o Veb-Sorğu o Güc sorğusu
o İsti düymələr o Funksiyalarda və verilənlərin təhlilində praktiki metodlar o Qeydiyyat Makroları ilə Effektiv Həllər
o Nümunə Siyahısında Təkrarlanan Yazıların Rənglənməsi o Siyahıya Mövcud Qeydlərin yenidən daxil edilməsinin qarşısının alınması o Dublikat qeydlərin çıxarılması o Boşluqları Dolduraraq Qruplaşdırılmış Siyahıları Excel Cədvəllərinə çevirmək o Siyahılar üçün Xüsusi Çeşidləmə Meyarlarının Müəyyən edilməsi o Pivot Cədvəllərdə Hesablanmış Sahələrin Sırasının Müəyyən edilməsi o Dinamik adlardan istifadə edərək kateqoriyalar ilə dinamik qrafiklərin layihələndirilməsi o Cədvəllər arasında əlaqə strukturunun layihələndirilməsi o Funksiyaların köməyi ilə dinamik filtrlərin yaradılması o Adları Müəyyən etməklə Dinamik Sahələrin Yaradılması

tədris üzrə

Sertifikasiya

Korporativ təlimlərimizdə iştirak edən hərkəsə tədrisin sonunda “Code Academy” iştirak sertifikatı təqdim olunur.

Tədris sahəsinin digər proqramları

Korporativ

Microsoft Excel Basics

2

gün

|

OnSite | InClass

Microsoft Excel Basic (2016) təhsili alanların Excel 2016-da çeşidləmə, filtrləmə və ara cəmi kimi əməliyyatları yerinə yetirə bilməsi, cədvəllər yaratması, bu cədvəllər üzərində əsas hesablamalar aparması, bu cədvəllərdəki məlumatlardan qrafiklər yarada bilməsi, və hazırladıqları Excel vərəqlərini istədikləri kimi çap etmələri üçün nəzərdə tutulub.​

Korporativ

Microsoft Excel - Advanced

2

gün

|

OnSite | InClass

Excel-dən istifadə ilə bağlı əsas biliklərə malik olan iştirakçılar üçün həm düsturlar, həm də məlumatların təhlili alətləri ilə hesabat vermə bacarıqlarını təkmilləşdirmək, daha başa düşülən və təhlükəsiz sənədlər yaratmaq üçün nəzərdə tutulmuş təlimdir.​

korporativ əməkdaşlıq

burada

Code Academy məzunların işə götürülməsi və ya şirkətinizin kadrlarının sıfırdan yetişdirilməsi və ixtisaslaşdırılmasını istəyirsinizsə bizə müraciət edin.

2 günlük Microsoft Excel Expert (2016) təlimində iştirakçılar Excel üzrə biliklərini və problem həll etmə bacarıqlarını təkmilləşdirəcəklər. Bundan əlavə, onlar qabaqcıl funksiyalar sayəsində verilənlər cədvəllərində daha effektiv təhlillər və digər proqramlarla məlumat mübadiləsi apara bilən alətlərdən istifadə etməyi öyrənəcəklər. Təlim zamanı Excel-dən səmərəli istifadə üçün qısa yollar və məsləhətlər də qeyd olunacaq.