IT və Kiber Təhlükəsizlik

  • clock 2-3 dəq. oxuma vaxtı
  • clock

IT və Kiber Təhlükəsizlik həyatımızın hər hissəsində qarşılaşdığımız sahələrdəndir. İnformasiya sistemlərinin və texnologiyalarının müasir dövrümüzdə rolunu nəzərə alsaq, bu sahənin daha da inkişafı və yaranacaq mütəxəssis ehtiyacı qaçılmazdır. Hal-hazırda sektorda ən çox tələb olunan, informasiya texnologiyaları və kiber təhlükəsizlik mövzularını tam əhatə edən tədrislərimizə qoşularaq, gələcəyin peşəkarlarından biri ola bilərsən.