Proqramlaşdırma

  • clock 3-4 dəq. oxuma vaxtı
  • clock

Proqramlaşdırma müəyyən bir nəticəni əldə etmək və ya vəzifəni yerinə yetirmək üçün komputerə verilən icralar toplusudur. Sahə proqramlaşdırma dillərindən istifadə edərək alqortimlərin müəyyən edilməsi və tətbiqi kimi işləri özündə əhatə edir. Ümumilikdə, proqram yaratmaqla bağlı nəzəri və praktiki yaradıcılıq sahəsi proqramlaşdırmanın izahını tam olaraq əhatə edir. Siz də Code Academy-nin Proqramlaşdırma tədris proqramına müraciət edərək sahənin ixtisaslaşmış proqramçılarından birinə çevrilə bilərsiniz.